Blog van tourdgadmin

Een tipje van de sluier door uitzetter Fred Hak

De 1e lustrum edtie van de Tour de Gazet wordt op zaterdag 24 november a.s. verreden. Inmiddels hebben al 75 equipes zich aangemeld. Tellen we daarbij een aantal inschrijvingen die reeds zijn toegezegd, maar nog admnistratief verwerkt dienen te worden, dan mogen we stellen dat  er veel belangstelling is voor deze 5e Tour de Gazet.Wellicht dat een tipje van de sluier gelicht door uitzetter Fred Hak over kaartleessytemen de belangstelling nog meer aanwakkert.Gehanteerde kaartleessystemen 5e Tour de Gazet - 24 november 2018: